اسفار حنه

ثم کثرة الاسفار، ثم ترک الاکتساب، ثم تحریم الادخار

اسفار حنه

ثم کثرة الاسفار، ثم ترک الاکتساب، ثم تحریم الادخار

۵ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

Habibiii. I’ve been praying for an easy and smooth defence for you. Tamnini. How did it go? Love you so much

Mona, December 12, Manama

Chère Hana !

Comment ça va ?

Je suis maintenant à Toulouse et voici quelques photos de ma belle ville et de moi avec quelques amis.

Je voulais te remercier profondément pour tous les moments joyeux et inspirés que nous avons partagés. C'était fantastique. 

Je t'enverrais quelques idées à propos de notre documentaire

Why not to name it, "bridges to the universal human nation" ?


We keep in touch.

Christophe

امروز از اون روزاست که دلم میخواست بیای، بشینیم دوتایی تو نور کم اون چراغه تو دفتر حرف بزنیم... حتی حرفم نزنیم... فقط باشیم...


ادی | سیزدهم آذر

حنه جونم سلام

در چه حالی؟

اگه ازادی به اختلاطی بزنیم


همایون | سوم آذر | '22:16

صبح چهارشنبه است. صبح چهارشنبه‌ای که شبیه چهارشنبه‌ها نیست و به روز دیگری هم نمی‌ماند. جان می‌کنم تا از جا بکنم. سرم سنگین است و همه جانم. می‌کشانم خودم را تا شرکت، ساعت ده صبح شده است. یک خروار کار روی میزم، مانیتور مثلا روبروی چشم‌هایم، پشت چشم‌هایم گلوله‌های ساکتی که اسیر شده‌اند، نه راهی به پیش دارند نه جانی به پس. حتی یک ترک از آن 60.7 گیگ موسیقی که اینجا روی کامپیوترم ریخته‌ام جوابگوی حال و مناسب لحظه نیستند. فقط دعای عزیز مجیر وقتی حقش با صدای بی‌نظیر سیدجواد ذبیحی ادا شده باشد، می‌تواند غم‌های گل‌گرفته را از ناخودآگاه بالا بیاورد و آدم را در این لحظات ناکجایی کمی با خودش آشتی دهد.

 

Doaye Mojir

Seyed Javad Zabihi