اسفار حنه

ثم کثرة الاسفار، ثم ترک الاکتساب، ثم تحریم الادخار

اسفار حنه

ثم کثرة الاسفار، ثم ترک الاکتساب، ثم تحریم الادخار

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

حتی نزد آنان

که کمتر توجهی دارند

به امور جهان

قلب‌ها را برمی‌آشوبد

نخستین بادهای پاییز

 

سای گیو

My R, cho be'der ellik? I am not good with words.. almost every day I think of you and how miraculously you touched roots of my soul in a moment.. your "jan" belong to a land that is deeply familiar to me and with you there is no need for talk, because you are princess of the land of silence.. Ohebboki khadhra ya ardh khadhra..

Hannah, September 16, Tehran

مسکین و بی‌کس، خیره به ماه. مسکین و بی‌کس، ناظر زندگی مسکنت‌بار خویش. مسکین و بی‌کس، اندیشناک بی‌قریحگی خویش. چگونه‌ام؟ بگذار پاسخ دهم که، مسکین و بی‌کس.. اما هیچ پاسخی نیست، مسکین‌تر و بی‌کس‌تر.

 

زندگی پرمشقت و پاک

عزلت گزیده خیره به ماه را

چنین است ترانه چای‌نوشی

 

منتخب هایبون‌ها | ماتسوئو باشو | پاییز | هزار و ششصد و هشتاد و یک