اسفار حنه

ثم کثرة الاسفار، ثم ترک الاکتساب، ثم تحریم الادخار

اسفار حنه

ثم کثرة الاسفار، ثم ترک الاکتساب، ثم تحریم الادخار

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

چون کسی به نزدم می‌آید گفتگویی عبث داریم. من که به دیدارِ دیگران می‌روم، نگران‌ام که مبادا آرامش‌شان را برآشفته باشم. «سون جینگ» درِ خانه‌اش را بست؛ «دو وولانگ» بر دروازه خانه‌اش قفل زد. یگانه دوستِ راستین من، بی‌دوستی خواهد بود. و فقر، دارایی‌ام. من پیرمردی پنجاه ساله و لجوج، می‌نویسم تا به خود تذکر داده باشم.

 

شکوه صبحگاهی -

قفل است در تمام روز،

ورودی پرچین‌ام

 

منتخب هایبون‌ها | ماتسوئو باشو | پاییز هزار و ششصد و نود و سه