اسفار حنه

ثم کثرة الاسفار، ثم ترک الاکتساب، ثم تحریم الادخار

اسفار حنه

ثم کثرة الاسفار، ثم ترک الاکتساب، ثم تحریم الادخار

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

ذوالنون قدس الله روحه در بیمارستان دمشق می‌رفت. میمونة المجنونه را دید. گفت: "یا میمونة! اینجا چه می‌کنی؟" گفت: "معشوق، عشاق خاص را این‌جا حبس می‌کند. درآمدم تا عاشقان را ببینم. نظاره ایشان مرا خوش آمد، بنشستم و نظاره عشاق او می‌کنم. نظاره دیوانگان را خوش می‌باشد، به خاص ما را."

 

نام کتاب نامعلوم | مولف نامشخص | الباب الخامس و التسعون فی ذکر العقلاء المجانین | الحکایة الرابعة